• MATURITA 2018 (ústna forma)

    • Oznamujeme našim maturantom, že v dňoch 4. až 6. júna sa uskutoční ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Harmonogram jednotlivých maturitných komisií bude k dispozícii v stredu 23. mája 2018 na webovom sídle školy v časti "Zoznam maturantov" po prihlásení.
     Žiaci budú o presnom rozpise skúšok informovaní triednymi učiteľmi na triednických hodinách v stredu 23. mája 2018.
     Upozorňujeme žiakov že je potrebné byť prítomný v určených priestoroch školy v hodinovom časovom predstihu pred danou skúškou.
     Držíme Vám palce!
    • OZNAM O ÚPRAVE ROZVRHU

    • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že s účinnosťou od 12.4.2018 (vrátane) vstupuje do platnosti upravený rozvrh. K tejto zmene dochádza z personálno-organizačných dôvodov.
     Za porozumenie ďakujeme
    • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy môžu byť prechodne zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zvýšená hlučnosť a prašnosť v priestoroch školy i počas vyučovania, preto riaditeľka školy vydáva pre žiakov Usmernenie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas rozsiahlej rekonštrukcie Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
    • Konzultačné hodiny vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú každý pondelok v čase od 14,15 do 15,15 hod. Konzultáciu si je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, prípadne prostredníctvom správy z "edupage" konta v internetovej žiackej knižke.
     Ďakujeme, že sa zaujímate.
    • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
    • ...štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi veľa.
    • Peter Pekarík
     profesionálny futbalista
    • Štúdium v Športovom gymnáziu v Žiline vnímam vo svojich očiach ako pozitívny krok ku splneniu svojich snov.
    • Martin Dúbravka
     profesionálny futbalista
    • Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru.
    • Peter Cehlárik
     profesionálny hokejista
    • Škola mi umožňovala mať rozšírené športové prípravy a venovať sa športu, do ktorého som dodnes zbláznený a stále som aktívny športovec.
    • Maroš Moravčík
     profesionálny basketbalista, tréner
    • Športové gymnázium je určite najvhodnejšia škola pre športovcov, ktorí musia skombinovať školu so športom.
    • Dominik Rehák
     profesionálny hokejista
    • Štúdium v športovom gymnáziu ma naučilo, ako skĺbiť školu a tréningy a všetko zvládať na sto percent.
    • Veronika Blašková
     tenistka, športová psychologička
    • Športové gymnázium v Žiline mi ponúklo slobodu rozhodnúť sa a nájsť samú seba.
    • Kristína Polláková
     plavkyňa, úspešná absolventka
    • Pri troche snahy si myslím, že každý zvládne mať lepšie výsledky a venovať sa popri tom aj svojmu športu.
    • Lucia Čerňanová
     športová gymnastka, úspešná absolventka
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Výsledky prijímacích skúšok 2018/2019

      4. 4. 2018

      V časti "Prijímacie konanie" nájedete Výsledkové listiny po prijímacích skúškach (talentovej skúške) za jednotlivé organizačné zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.

      Prijatým uchádzačom blahoželáme a bližšie informácie o ďalších termínoch budú zaslané poštou.

     • MATURITA 2018

      5. 3. 2018

      Základné pokyny pre žiakov

      Všetky dôležité informácie môžete nájsť na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM) www.nucem.sk v sekcii Maturita

      Termíny EČ a PFIČ MS 2018 sú nasledovné

      13. marec 2018 (utorok) SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (2. poschodie, začiatok od 9,15 hod.)

     • Generálna skúška E-MATURITY 2018

      4. 2. 2018

      V dňoch 6. a 7. februára 2018 sa v našej škole uskutoční Generálna skúška E-Maturity 2018 pre žiakov 4. ročníkov.

      Prihlásení žiaci sú povinní sa najneskôr do 9,15 hod. dostaviť do učební č. 101B a 100 a priniesť si na e-testovanie aj pero.

      V utorok 6.2.2018 bude prebiehať testovanie z predmetu SJL a v stredu 7.2.2018 z predmetu MAT.

     • Kurz pohybových aktivít - zimné športy

      31. 1. 2018

      V dňoch od 5. do 9. februára je pre žiakov prvých ročníkov oboch organizačných zložiek Spojenej školy zorganizovaný Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy (lyžovanie a snowboardovanie).
      Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin (reprezenatčné povinnosti a zdravotné dôvody) nemôžu zúčastniť tohto kurzu je pripravené náhradné vyučovanie v sídle i mimo sídla školy podľa zverejneného harmonogramu pod obrázkom..

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor
   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@spojenagymza.edu.sk; skola@spojenasosza.edu.sk
    • peter.hruska@spojenasosza.edu.sk
    • ivan.vajcik@spojenasosza.edu.sk
    • 041/5004408, 041/5004410, 0907 849 465
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • Ing. Mária Wienerová maria.wienerova@spojenasosza.edu.sk 0907 849 465
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@spojenasosza.edu.sk 0904 389 391
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@spojenagymza.edu.sk 0908 902 252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarinamoravcova@vuczilina.sk 0918 370 885
    • Mária Dubová maria.dubova@spojenasosza.edu.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ skolska.jedalen@spojenasosza.edu.sk 0918 370 887 041/5006614 - 15
   • Prihlásenie