• 1. mobilita v rámci projektu "Šport včera a dnes"

    • 1. projektová mobilita financovaná prostredníctvom Vyšehradských fondov sa uskutoční na partnerskej škole v Budapešti v termíne od 25. - 27. septembra 2018. Tejto mobility sa zúčastnia 10 žiaci 4. ročníka v sprievode 2 pedagogických zamestnancov školy. V rámci mobility si žiaci v priateľskom duchu zmerajú sily vo futbale, nadviažu nové medzinárodné priateľstvá a naučia sa niečo nové o histórií športu a krajiny, ktorú navštívia.
     Prajeme veľa pekných zážitkov!
    • V súvislosti s VZN 50/2018 ŽSK riaditeľka školy určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.
    • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy môžu byť prechodne zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zvýšená hlučnosť a prašnosť v priestoroch školy i počas vyučovania, preto riaditeľka školy vydáva pre žiakov Usmernenie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas rozsiahlej rekonštrukcie Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
    • Konzultačné hodiny vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú každý pondelok v čase od 14,15 do 15,15 hod. Konzultáciu si je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, prípadne prostredníctvom správy z "edupage" konta v internetovej žiackej knižke.
     Ďakujeme, že sa zaujímate.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
    • ...štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi veľa.
    • Peter Pekarík
     profesionálny futbalista
    • Štúdium v Športovom gymnáziu v Žiline vnímam vo svojich očiach ako pozitívny krok ku splneniu svojich snov.
    • Martin Dúbravka
     profesionálny futbalista
    • Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru.
    • Peter Cehlárik
     profesionálny hokejista
    • Škola mi umožňovala mať rozšírené športové prípravy a venovať sa športu, do ktorého som dodnes zbláznený a stále som aktívny športovec.
    • Maroš Moravčík
     profesionálny basketbalista, tréner
    • Športové gymnázium je určite najvhodnejšia škola pre športovcov, ktorí musia skombinovať školu so športom.
    • Dominik Rehák
     profesionálny hokejista
    • Štúdium v športovom gymnáziu ma naučilo, ako skĺbiť školu a tréningy a všetko zvládať na sto percent.
    • Veronika Blašková
     tenistka, športová psychologička
    • Športové gymnázium v Žiline mi ponúklo slobodu rozhodnúť sa a nájsť samú seba.
    • Kristína Polláková
     plavkyňa, úspešná absolventka
    • Pri troche snahy si myslím, že každý zvládne mať lepšie výsledky a venovať sa popri tom aj svojmu športu.
    • Lucia Čerňanová
     športová gymnastka, úspešná absolventka
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Úspech našej žiačky a našich absolventiek

      11. 10. 2018

      V dňoch 15. – 22. júla 2018 sa v Chicagu konal medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko získali víťaznú trofej a cenu za najúspešnejšiu hráčku, ktorou sa stala Veronika Sluková, naša bývalá žiačka.

      Na turnaji sme boli jedinou krajinou z Európy, ktorá sa zúčastnila týchto neoficiálnych majstrovstiev sveta pri príležitosti 50. výročia Special Olymipcs International.

     • OZNAM

      11. 9. 2018

      Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni

      Na základe VZN č. 50/2018 ŽSK , čl. VII. ods. 3 riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v termíne od 1. októbra 2018 nasledovne:

      0,30 EUR / odobraté hlavné jedno (obed, večera)

     • Gratulácia k športovým úspechom

      26. 6. 2018

      Toutou cestou by sme chceli vyjadriť radosť z úspechov našich žiakov a absolventov, ktorí dlhodobo robia dobré meno našej školy a i takýmto spôobom ju pozitívne reprezentujú v rámci Slovenska i zahraničia.

      K úžasným výsledkom na Majstrovstvách Slovenska v cestnej cyklistike blahoželáme triu našich absolventov: 1. miesto Peter Sagan, 2. miesto Juraj Sagan a 3. miesto Michael Kolář

     • 2. kolo prijímacích skúšok

      5. 6. 2018

      Oznamujeme záujemcom o štúdium v Športovom gymnáziu a Strednej odbornej škole, že do 15. júna 2018 je možné podať prihlášku na štúdium do študijných odborov 7902J 77 gymnázium - šport a 2951 M výživa a šport.
      Talentová skúška pre 2. kolo prijímacieho konania sa bude konať dňa 19. júna 2018 o 8,00 v areáli Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina

     • Výsledky prijímacích skúšok 2018/2019

      4. 4. 2018

      V časti "Prijímacie konanie" nájedete Výsledkové listiny po prijímacích skúškach (talentovej skúške) za jednotlivé organizačné zložky Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.

      Prijatým uchádzačom blahoželáme a bližšie informácie o ďalších termínoch budú zaslané poštou.

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor
   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@spojenagymza.edu.sk; skola@spojenasosza.edu.sk
    • peter.hruska@spojenasosza.edu.sk
    • ivan.vajcik@spojenasosza.edu.sk
    • 041/5004408, 041/5004410, 0907 849 465
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • Ing. Mária Wienerová maria.wienerova@spojenasosza.edu.sk 0907 849 465
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@spojenasosza.edu.sk 0904 389 391
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@spojenagymza.edu.sk 0908 902 252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@vuczilina.sk 0918 370 885
    • Mária Dubová maria.dubova@spojenasosza.edu.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ skolska.jedalen@spojenasosza.edu.sk 0918 370 887 041/5006614 - 15
   • Prihlásenie