• Stredná športová škola

    • Od 1. januára 2019 vzniká transformáciou športového gymnázia nový typ strednej školy: STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
    • Kurz pohybových aktivít (lyžiarsky/snoubordingový kurz) sa organizuje ako povinná súčasť výchovy a vzdelávania na stredných školách podľa § 6, ods. 4 až 6 vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 28. – 31. 1. 2019 dochádzkovou formou vo Vrátnej doline a na Kubínskej holi (zmena možná podľa aktuálnych snehových podmienok) v čase školského vyučovania.
    • V súvislosti s VZN 50/2018 ŽSK riaditeľka školy určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.
    • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy môžu byť prechodne zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zvýšená hlučnosť a prašnosť v priestoroch školy i počas vyučovania, preto riaditeľka školy vydáva pre žiakov Usmernenie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany počas rozsiahlej rekonštrukcie Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
    • Konzultačné hodiny vyučujúcich pre žiakov a rodičov sú každý pondelok v čase od 14,15 do 15,15 hod. Konzultáciu si je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, prípadne prostredníctvom správy z "edupage" konta v internetovej žiackej knižke.
     Ďakujeme, že sa zaujímate.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Prečo si zvoliť nás?

   Ponúkame Vám možnosť zdokonaľovať sa vo zvolenom športovom odvetví formou vyučovacích predmetov zameraných na rozvoj teoretických znalostí o športe a všetkom, čo s ním súvisí, rovnako ako i na nadobúdanie praktických športových zručností. Samozrejme nezabúdame na vyváženosť osobnosti športovca i sústavným rozširovaním a prehlbovaním jeho intelektových daností.
    • Máme radi šport
    • Máme radi šport a sme hrdí na športové úspechy našich žiakov!
    • Šport je zdravý
    • Učenie ide ľahšie, keď si fit a zdravý!
    • Pohoda a dobrá nálada
    • S úsmevom ide všetko ľahšie!
    • ...štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi veľa.
    • Peter Pekarík
     profesionálny futbalista
    • Štúdium v Športovom gymnáziu v Žiline vnímam vo svojich očiach ako pozitívny krok ku splneniu svojich snov.
    • Martin Dúbravka
     profesionálny futbalista
    • Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru.
    • Peter Cehlárik
     profesionálny hokejista
    • Škola mi umožňovala mať rozšírené športové prípravy a venovať sa športu, do ktorého som dodnes zbláznený a stále som aktívny športovec.
    • Maroš Moravčík
     profesionálny basketbalista, tréner
    • Športové gymnázium je určite najvhodnejšia škola pre športovcov, ktorí musia skombinovať školu so športom.
    • Dominik Rehák
     profesionálny hokejista
    • Štúdium v športovom gymnáziu ma naučilo, ako skĺbiť školu a tréningy a všetko zvládať na sto percent.
    • Veronika Blašková
     tenistka, športová psychologička
    • Športové gymnázium v Žiline mi ponúklo slobodu rozhodnúť sa a nájsť samú seba.
    • Kristína Polláková
     plavkyňa, úspešná absolventka
    • Pri troche snahy si myslím, že každý zvládne mať lepšie výsledky a venovať sa popri tom aj svojmu športu.
    • Lucia Čerňanová
     športová gymnastka, úspešná absolventka
  • Novinky

   Zisti, čo je nové v tvojej škole :-)
     • Lyžiarsky a snoubordingový kurz 2018/2019

      27. 11. 2018

      Kurz pohybových aktivít (lyžiarsky/snoubordingový kurz) sa organizuje ako povinná súčasť výchovy a vzdelávania na stredných školách podľa § 6, ods. 4 až 6 vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 28. – 31. 1. 2019 dochádzkovou formou vo Vrátnej doline a na Kubínskej holi (zmena možná podľa aktuálnych snehových podmienok) v čase školského vyučovania.

     • Zámer a podmienky priameho nájmu 2/2018

      27. 11. 2018

      Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

     • Juniorský olympijský tím

      12. 11. 2018

      Sme radi a hrdí na to, že aj tento rok Slovenský olympijský výbor zaradil do výberu juniorského olympijského tímu nášho žiaka ŠTEFANA MICHALIČKU a na rok tím podporí sumou 50-tisíc EUR.

     • Úspech našej žiačky a našich absolventiek

      11. 10. 2018

      V dňoch 15. – 22. júla 2018 sa v Chicagu konal medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Reprezentantky Špeciálnych olympiád Slovensko získali víťaznú trofej a cenu za najúspešnejšiu hráčku, ktorou sa stala Veronika Sluková, naša bývalá žiačka.

      Na turnaji sme boli jedinou krajinou z Európy, ktorá sa zúčastnila týchto neoficiálnych majstrovstiev sveta pri príležitosti 50. výročia Special Olymipcs International.

  • Pre žiakov a rodičov

   Tu si môžete pozrieť vaše známky, domáce úlohy a rozvrh hodín. Stačí sa len prihlásiť !
   • Žilinský samosprávny kraj
   • Cyklistický spolok Žilina
   • MŠK Žilina
   • MsHKM Žilina
   • Slovenský olympijský výbor
   • Kontakty

    • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
    • skola@spojenagymza.edu.sk; skola@spojenasosza.edu.sk
    • peter.hruska@spojenasosza.edu.sk
    • ivan.vajcik@spojenasosza.edu.sk
    • 041/5004408, 041/5004410, 0907 849 465
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
    • 00695106
    • 2020678055
    • Ing. Mária Wienerová maria.wienerova@spojenasosza.edu.sk 0907849465
    • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@spojenasosza.edu.sk 0904389391
    • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@spojenagymza.edu.sk 0908902252
    • PaedDr. Katarína Moravcová katarina.moravcova@vuczilina.sk 0918370885
    • Mária Dubová maria.dubova@spojenasosza.edu.sk 041/5004408, kl.218
    • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ skolska.jedalen@spojenasosza.edu.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Prihlásenie