• Cenník prenájmu

     • Cenník prenájmu priestorov

     • Cenník prenájmu platný od 1.07.2019
                     
                     
      1. Športová hala:    
                - prenájom 15,- €/hod.  
                - služby spojené s prenájmom 15,- €/hod.  
      2. Ihrisko s umelým trávnikom s mantinelmi (vonkajšie) 7,50 €/hod  
           
      3. Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom (vonkajšie) 7,50 €/hod  
           
      4. Gymnastická telocvičňa 10,- €/hod  
           
      5. Zasadačka (školský internát) 27,- €/deň  
           
      6. Ubytovacie  priestory - školský internát:    
          - príležitostné ubytovanie - zamestnanci ŽSK 34,70 €/mesiac  
          - príležitostné ubytovanie (ostatní) 85,-€/mesiac  
          - príležitostné ubytovanie (ostatní) 8,5 €/noc  

          - príležitostné ubytovanie - zamestnanci ŽSK, žiaci, rodinní príslušníci ubytovaných  žiakov

          - hromadná akcia (nad 100 ubytovaných)

      5,- €/noc

      6,50 €/noc
       
           
      7. Zubná ambulancia (priestory školského internátu)    
           - prenájom 41,53 €/m2/rok  
           - služby spojené s prenájomom 44,77 €/m2/rok  
                     
      7. Školský bufet  (priestory školského internátu)    
           - prenájom 41,- €/m2/rok  
           - služby spojené s prenájomom 51,74 €/štvrťrok  
                     
                     
                     
                     
      V Žiline dňa 1.07.2019          
                     
                     
                     
                     
               PaedDr. Peter Hruška  
                        riaditeľ školy  

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie